Naslovna  |  Kontakt

Trg mladenaca 10, 21000 Novi Sad,
Vojvodina, Srbija, PF 157
Tel: +381/21/529-139,
Fax: +381/21/420-628
Email:
redakcija.slobodnavojvodina@gmail.comVraćamo pet milijardi i ulažemo u razvoj elektroenegetskog sistema u Vojvodini

NOVI SAD – U proteklih nekoliko godina Elektroprivreda Srbije je svojom politikom naplate isporučene električne energije putem dostavljenih faktura uredno plaćenih od strane Elektrovojvodine kao zavisnog privrednog društva, stvorila za 1,8 milijardi dinara veću naplatu od realne. Pored toga, Vlada Republike Srbije, pod rukovodstvom dr Vojislava Koštunice, 2007. godine dala je sebi za pravo da bez ikakvog osnova, van finansijskih regulativa i zakona, Elektrovojvodini izuzme sa računa preko tri  milijarde i tristotine milona dinara.
Iako je budžet Elektrovojvodine umenjen za pet milijardi dinara, u Vojvodini od 2007. godine do danas nije sagrađena ni jedna veća trafo stanica profila koji odgovara, na primer, regionalnom industrijskom parku u Inđiji. Ilustracije radi, 2007. godine Elektrovojvodina je napravila pet takvih stanica, dok je u  drugom delu Srbije napravljeno tri.

Ulaganje u razvoj


Zbog ovakve složene zatečene situacije i nerešenog pitanja potraživanja, novi direktor Elektrovojvodine Tihomir Simić se, nakon preuzimanja dužnosti, koncentrisao na tri osnovna  težišta – uspešnu naplatu isporučene električne energije, smanjivanje gubitaka i neovlašćene potrošnje i realizovanje  javnih nabavki na transparentan način u skladu sa zakonom.
Pored toga, angažovao se i na tome da vrati spomenutih pet milijardi. Nakon objektivnog i korektnog dogovora sa rukovodstvom Elektroprivrede Srbije, stvoreni su uslovi da se ta sredstva napokon vrate.
- Sada mogu sa posebnim zadovoljstvom da kažem da je ugovor o povraćaju punovažan i da će tih više od pet milijardi dinara biti sigurno vraćeno u kasu Elektrovojvodine. Dakle, ugovor je potpisan krajem decembra prošle godine, te uz obavezu isplate glavnice i obračunate pripadajuće kamate je obezbeđen i dokumentovanom garancijom. Isplata tranši u kojima će dug bit vraćan, počeće prvog jula ove godine i trajaće u narednih pet godina – kaže Simić u razgovoru za  Slobodnu Vojvodinu.
Na ovaj način, najavljuje on, od jula će svakoga meseca pored redovnih planskih sredstava i približno još oko 170 miliona dinara biti direktno usmereno u razvoj elektroenergetskog sistema u pokrajini. Kako kaže, istočni Banat će predstavljati njegovo osnovno težište rada u narednom periodu, jer je tamo, posebno u opštinama uz granicu, stanje kritično. Takođe, u narednih nekoliko meseci  saradnjom sa poznatom svetskom kompanijom Motorola, ostvariće se uvođenje novog digitalnog sistema i modernizacija radio veza, čime će se stvoriti osnova za stalno praćenje stanja i efektivnosti mobilnih ekipa na terenu, povećati njihova bezbednost i ustanoviti novi kriterijumi uspešnosti u radu.

Prioritet za strane investicije

Simić je objasnio da je stabilna elektroenergetska situacija prioritet prilikom privlačenja stranih direktnih investicija i otvaranja novih radnih mesta, pa će Elektrovojvodina, kako je rekao, na ovaj način dati svoj doprinos razvoju Banata i nerazvijenih područja Vojvodine te ostvarivanju ciljeva iz Integralnog regionalnog plana razvoja AP Vojvodine. Briga o prihvatu proizvedene električne energije iz obnovljivih izvora će, takođe, predstavljati jedan od prioriteta.

Zavisno preduzeće

Simić je naglasio da je Elektrovojvodina zavisno privredno društvo u stopostotnom vlasništvu Republike Srbije i da nema svoj zasebni upravni odbor, nego je deo šireg i jedinstvenog sistema Elektroprivrede Srbije, što u mnogome usložava način donošenja odluka i dinamizaciju daljeg razvoja preduzeća. Kako kaže, prema prvobitnom predlogu plana Elektrovojvodina je ove godine planirala da sprovede investicije u vrednosti od preko četiri milijarde i petsto miliona dinara, ali je taj plan do sada u dva navrata redukovan od strane vlasnika, pa sada ta cifra iznosi svega nešto više od dve milijarde, što još uvek nije potvrđeno.
- Celovitost sistema Elektroprivrede Srbije uslovljava da sve planove u svim aspektima, računajući i zapošljavanje čak i najnižeg izvršioca po nivou hijerarhije, verifikuje i odobrava Elektroprivreda Srbije – naveo je Simić. Bez obzira na aktuelnu ekonomsku situaciju i date uslove i ograničenja, on kaže, da je Elektrovojvodina najstabilniji i najpouzdaniji deo elektrodistributivnog  sistema Elektroprivrede Srbije i da ostvaruje efikasno snabdevanje gotovo 30 odsto konzuma u našoj republici.
Na kraju, Tihomir Simić direktor Elektrovojvodine poručuje: zajedničkim naporom napred za energetski jaku, čistu, bolju, srećniju i bogatiju Vojvodinu!

Podmlađivanje kadrova


- Mi imamo više od 10.000 trafo stanica i preko 25.000 kilometara mreže, koje treba tokom svih kriznih godišnjih perioda i u natežim uslovim održavati, a sve to radimo sa nešto manje od 1.000 montera, što je u odnosu na obim infrastrukture, njeno stanje i potrebu za intenziviranjem razvoja novih kapaciteta značajno  manje od ostalih zemalja u regionu – ukazao je Tihomir Simić. Istovremeno, prosek starosti oko 2.500 zaposlenih u Elektrovojvodini je preko 50 godina, pa je potrebna planska i intenzivna briga o podmlađivanju kadrova, prvenstveno uvođenja u posao novih elektromontera, elektroinžinjera energetičara i informatičara, kao i mladih specijalizovanih stručnjaka u domenu prava, komercijale i finansija. Svoju misiju zapošljavanja, Elektrovojvodina će ostvaritri saradnjom sa Univerzitetom u Novom Sadu, Fakultetom tehničkih nauka i širokim otvaranjem mogućnosti studentima završnih godina, specijalizantima i doktorantima, da svoja stažiranja, praksu, istraživanja i izradu završnih radova i projekata realizuju u okviru organizacione strukture Elektrovojvodine – kaže Simić.

 

Prioritet: Naplatiti velike dugove


Simić je napomenuo i da je prema rezultatima za 2010. godinu Elektrovojvodina kumulativno izvršila naplatu isporučene električne energije u visini od 96,94 odsto, te da je trend porasta naplate ostvaren i u poslednja tri meseca, posebno u decembru i januaru, tradicionalno po prilivima slabim mesecima.
On ipak naglašava, da Elektrovojvodina ima velika potraživanja od dužnika, među kojima je najveći HIP Petrohemija iz Pančeva koja duguje preko milijardu dinara. Pritom, kako je objasnio, ne mogu da isključe Petrohemiju sa mreže jer je u procesu restruktuiranja i nalazi na se na visokonaponskoj mreži kao direktni potrošač, pa je i limitiranje potrošnje nemoguće. Trenutno stanje je takvo, da sve što HIP Petrohemija potroši - na kraju plati Elektrovojvodina iz svojih tekućih priliva i na to mora još da doplati i obračunati porez!
- Da bi se i ta agonija prekinula, sa rukovodstvom HIP Petrohemije je dogovoren model reprogramiranja duga na pet godina, čijom bi primenom Petrohemija počela da plaća svoju redovnu potrošnju od 1. januara 2011. godine. Sa strane upravnog odbora Petrohemije ovaj model je odobren i potpisan, a po našem predlogu ovoga modela Upravni odbor Elektroprivrede Srbije će se izjasniti do kraja meseca februara – naveo je on. Simić kaže da su i naredni veliki dužnici u prioritetu za rešavanje, Azotara iz Pančeva sa skoro 900 miliona dinara, PIK Bečej sa oko 100 miliona, te da će naplata ovih, ali i svih drugih dugova biti prioritet Elektrovojvodine u 2011. godini.

 

 
Share

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

FacebookTwitterYoutubeFlickr

Slika
Bojana Begović

Bojana Begović je rođena 9. juna 1987. godine u Zrenjaninu. Osnovnu školu je završila u Lukićevu, a zatim Zrenjaninsku gimnaziju.   Na... Opširnije...